Trung tá Phan Quốc Toản, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Trinh sát 12 cho biết: “Thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục bộ đội, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật”, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, tỉ mỉ trên từng nội dung, phân công rõ trách nhiệm cán bộ phụ trách, từ đó ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội ngày càng được nâng cao”.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, trong khi quân số phân tán, cường độ huấn luyện cao..., để quản lý tốt tư tưởng bộ đội, hằng năm đơn vị ra nghị quyết chuyên đề về công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình, người thân của cán bộ, chiến sĩ để nắm hoàn cảnh, mối quan hệ của bộ đội, qua đó kịp thời động viên tư tưởng, xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác học tập, rèn luyện cũng như khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Binh nhất Vi Đức Mạnh, chiến sĩ Đại đội 1, bộc bạch: “Tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, nội quy là tự rèn luyện mình, là nét đẹp văn hóa của mỗi quân nhân. Do đó, chúng tôi luôn tự giác thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp quy định, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Ngoài ra, tiểu đoàn còn thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục sinh động, đa dạng, dễ hiểu, dễ nhớ như tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt văn hóa văn nghệ và thành lập tổ tuyên truyền pháp luật để tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, góp phần tạo bước chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội.

HOÀNG TRUNG (Báo Quân khu 4)