Đọc những lời dạy của Bác, chúng ta thấy dường như Bác vẫn hằng ngày, hằng giờ bên cạnh mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam, luôn động viên, cổ vũ và nhắc nhở chúng ta trong mỗi thành công hay thất bại. Chuyên mục rất thiết thực đối với mọi cán bộ, đảng viên cũng như cán bộ, chiến sĩ trong quân đội ta.

Chúng tôi mong muốn Báo Quân đội nhân dân tiếp tục duy trì chuyên mục này một cách đều đặn, góp phần giúp bạn đọc thêm hiểu và càng tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

HOÀNG QUÝ

(Đoàn Không quân Sao Đỏ)