leftcenterrightdel

Binh nhất Tô Hoài Nam (bên trái) trả lại chiếc ví cho Trung sĩ Lường Văn Khoa. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG. 

Căn cứ vào thông tin từ những giấy tờ cá nhân trong ví, chỉ huy Tiểu đoàn 2 đã rà soát và tìm được người đánh rơi là Trung sĩ Lường Văn Khoa thuộc Đại đội 7, Tiểu đoàn 2. Tối cùng ngày, chỉ huy tiểu đoàn đã tổ chức cho Binh nhất Tô Hoài Nam bàn giao ví tiền và toàn bộ giấy tờ cho Trung sĩ Lường Văn Khoa trước sự chứng kiến của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Chỉ huy tiểu đoàn đã biểu dương hành động đẹp của Binh nhất Tô Hoài Nam trước tập thể. 

Binh nhất Tô Hoài Nam nhập ngũ tháng 2-2020. Trong quá trình công tác, rèn luyện, Tô Hoài Nam luôn chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ, quy định của đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Với đức tính thật thà, thường xuyên giúp đỡ đồng đội trong công việc cũng như cuộc sống hằng ngày, Binh nhất Tô Hoài Nam luôn được chỉ huy đơn vị và đồng đội yêu mến.

NGUYỄN TRƯỜNG