Tìm hiểu chúng tôi được biết, những nội dung đề nghị của ông Từ Công Sạp đã được Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế trả lời và có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng của Quân khu 4 xem xét, giải quyết. Cụ thể, về chế độ BHXH và chế độ thương binh, ngày 12-10-2018, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế có Công văn số 3179/BCH-CT đề nghị Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 4 về việc thực hiện chế độ với ông Từ Công Sạp theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP và Nghị định số 11/2011/NĐ-CP của Chính phủ, hồ sơ đã gửi ra Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 4. Còn về khen thưởng huân, huy chương, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế đã trả lời ông Sạp theo Công văn số 3440/BCH-CT, ngày 5-11-2018 về đề nghị xét huân, huy chương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho quân nhân đã xuất ngũ trở về địa phương.

Từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi cho rằng, ông Từ Công Sạp cần chủ động liên hệ với Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 4 để được trả lời và giải quyết chế độ BHXH và chế độ thương binh theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, sớm liên hệ với địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn xác lập hồ sơ đề nghị khen, thưởng huân, huy chương theo quy định.

QĐND