Gia đình ông đã chấp hành, bàn giao đầy đủ diện tích đất trên. Tuy nhiên, ông Linh thấy hai quyết định thu hồi trên không có nội dung nào nói đến việc thu hồi đất của gia đình ông cho việc xây dựng khu tái định cư và sử dụng cho các mục đích khác, nhưng khi các đơn vị thực hiện dự án làm xong đường thì cạnh đường lại được xây dựng một khu tái định cư hàng nghìn mét vuông với 40 lô đất. Ngoài ra, còn một phần diện tích đất khác đã thu hồi của gia đình ông nhưng không thấy sử dụng vào mục đích gì.

Khi thấy một phần đất của gia đình mình bị thu hồi để làm đường nhưng sử dụng chưa đúng mục đích, ông Linh gửi đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND TP Yên Bái. Cả hai lần khiếu nại, ông Linh đều nhận được “phiếu tiếp nhận đơn” của Văn phòng UBND TP Yên Bái. Tính từ lần đầu gửi đơn (ngày 14-2-2020) đến nay đã hơn 3 tháng trôi qua, ông Linh chưa nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về vụ việc của gia đình ông.

Điều 28 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: “Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý”.

Theo quy định tại Điều 33 Luật Khiếu nại, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 28 của luật này mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết thì công dân có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết lần hai. Vì vậy, ông Linh đã gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND TP Yên Bái.

Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái sớm chỉ đạo giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền, trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật.

KIM DUNG