Theo bà Hòa, đơn vị cần giải thích rõ lý do từ trần của Hoàng Văn Tín. Ngày 10-10-2019, Báo Quân đội nhân dân có Công văn số 1060/BQĐ-BĐ gửi Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 4 đề nghị xác minh, làm rõ lý do từ trần của quân nhân Hoàng Văn Tín. Phúc đáp Công văn số 1060/BQĐ-BĐ ngày 10-10-2019 của Báo Quân đội nhân dân, ngày 28-10-2019, Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 4 đã có Công văn số 2878/CS-TB do Đại tá Vũ Đình Thắm, Trưởng phòng Chính sách ký, trả lời với nội dung như sau:

"Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 17, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định không xem xét xác nhận liệt sĩ đối với: Những trường hợp chết từ ngày 31-12-1994 trở về trước, cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ hoặc đã báo tử theo chế độ tử sĩ hoặc quân nhân từ trần, tai nạn lao động. Trường hợp quân nhân Hoàng Văn Tín đã được đơn vị báo tử là từ trần ngày 2-10-1979. Căn cứ vào quy định của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ thì quân nhân Hoàng Văn Tín không đủ điều kiện để báo tử liệt sĩ".

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 4 đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND