Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi nuôi cá; khi tôi trưởng thành, nuôi cá không hiệu quả nên đã giao cho vợ chồng tôi tôn lấp thành nơi trồng cây để chúng tôi trồng rau nuôi cả gia đình. Năm 2016, trước khi mất, bố mẹ giao cho vợ chồng tôi toàn quyền sử dụng. Nhiều lần trước đây, tôi đến gặp hai đời chủ tịch xã là ông Thạch, ông Trường đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng hai vị đều bảo: Đất của tôi là đất cha ông để lại, làm sổ đỏ cũng được mà không làm cũng được. Thửa đất từ đó đến nay gia đình vẫn trồng rau muống và không bị ai tranh chấp”.

Ngày 24-1-2019, địa chính UBND xã Lãng Ngâm niêm yết Quyết định số 22/QĐ-UBND của UBND huyện Gia Bình thu hồi đất để thực hiện dự án đấu giá đất tại xã, trong đó có thửa đất ao mà gia đình ông Nguyễn Xuân Cốt đang trồng cây, diện tích là 1.446,9m2.

Ông Nguyễn Xuân Cốt có đơn gửi UBND huyện Gia Bình thì nhận được văn bản của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng huyện Gia Bình cho biết, thửa đất ao đó là đất công ích, do UBND xã Lãng Ngâm quản lý, không hề cho ai thuê mướn hoặc giao cho ai sử dụng, nên chỉ bồi thường cho ông Cốt 30.000 đồng/m2 vì khi ông Cốt sử dụng địa phương không hề bắt đóng góp bất cứ một khoản gì.

Ông Nguyễn Xuân Cốt cho biết: “Tôi quá bức xúc vì đất tổ tiên để lại, gia đình vẫn trồng rau bấy lâu, không biết từ khi nào lại thành đất công ích. Khiếu nại đến UBND huyện nhưng không có văn bản trả lời trong khi phương án điều chỉnh bổ sung và kinh phí bồi thường hỗ trợ cho các hộ gia đình đã ở giai đoạn kết thúc để tiến hành cưỡng chế”.

Đề nghị UBND huyện Gia Bình xem xét, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân.

HÀ PHƯƠNG