“Tôi là công nhân máy tàu thủy Công ty Hải sản Hải Phòng, nghỉ hưởng chế độ mất sức lao động từ ngày 1-10-1981. Khi còn công tác, tôi có chức danh máy phó, thể hiện tại Quyết định số 197/TC-TS ngày 19-5-1980 của Sở Thủy sản TP Hải Phòng. Ngày 14-12-1996, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số 1264/BHXH/CĐCS đồng ý để BHXH tỉnh Vĩnh Long lấy mức lương 340 đồng để tính lại trợ cấp mất sức lao động cho tôi. Thế nhưng mức tính này vẫn chưa đúng, vì tôi có xác nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hải Phòng, cơ quan quản lý lao động trước khi tôi nghỉ việc (tại Công văn số 1681/SNN-NTTS ký ngày 19-12-2016) đã giải trình lý do mất hồ sơ gốc của tôi và xác định tàu cá vỏ sắt mà tôi từng làm việc tại cơ sở quốc doanh đánh cá Hải Phòng và Công ty Hải sản Hải Phòng từ năm 1974 đến năm 1981 trên tàu đánh cá biển vỏ thép, có công suất 90CV, đánh cá bằng lưới đèn và lưới kéo giã đôi sẽ đạt trọng tải từ 50,74 tấn đến 102,88 tấn. Vì vậy, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long đã báo cáo và trình Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến chỉ đạo trường hợp của tôi được chuyển sang mức lương 400 đồng theo bảng lương B13, Nghị định số 235/HĐBT ngày 18-9-1985 phù hợp với chức danh máy phó và đúng với nhóm tàu mà tôi đã làm việc để tính lại trợ cấp mất sức lao động cho tôi. Thế nhưng sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết để tôi được hưởng đúng quyền lợi của mình”.

Báo Quân đội nhân dân chuyển ý kiến của ông Nguyễn Khắc Quyết đến Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xem xét chỉ đạo giải quyết và có hồi âm bằng văn bản để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc theo quy định. Thông tin xin gửi về Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; ĐT: 0243.7473063, 069.554443; email: bandocbqd@gmail.com.  

QĐND