Ngày 8-2-2018, Bộ Quốc phòng đã có Công văn số 1561/BQP-CT về việc đề nghị truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 51 quân nhân hy sinh gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), để trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”, trong đó có quân nhân Lê Văn Tần.

Hiện nay, Bộ LĐ-TB&XH đang nghiên cứu, xem xét, đề nghị ông Nguyễn Văn Khanh liên hệ với Cục Người có công, Bộ LĐ-TB&XH (địa chỉ: Số 37A Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để được trả lời cụ thể theo thẩm quyền.

QĐND