“Tôi là nguyên đơn trong vụ án “Tranh chấp bảo hiểm xã hội” đã có Quyết định phúc thẩm số 01/2019/QĐ-PT ngày 7-5-2019 của Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Sau khi có bản án phúc thẩm, tôi đã gửi đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm trên đến Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội. Tuy nhiên, đến nay tôi vẫn chưa nhận được thông tin về việc xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm trên”.

Theo thông báo của Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, hồ sơ vụ án này đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chuyển đến phòng Giám đốc kiểm tra II, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội ngày 3-3-2019. Ông Lê Văn Tài cũng đã nhận được Giấy xác nhận số 82/GXN-TA ngày 4-2-2020 của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội trong đó có nội dung xác nhận Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ tiến hành xem xét đơn đề nghị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Bởi vậy, việc xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm của ông Lê Văn Tài đang được Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội thụ lý. Khoản 3, Điều 329, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm phân công người có trách nhiệm tiến hành nghiên cứu đơn, thông báo, kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo người có thẩm quyền kháng nghị xem xét, quyết định; trường hợp không kháng nghị thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo, kiến nghị...”. Bởi vậy, để biết vụ việc có đủ điều kiện để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hay không, đề nghị ông Lê Văn Tài liên hệ với Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội để được thông tin về kết quả giải quyết vụ việc.

DƯƠNG SAO