Để có cơ sở, tài liệu về thành tích của đồng chí Nguyễn Kim Thành trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia (Đoàn A381) bảo đảm khách quan, trung thực, chính xác nhất, Cục Chính trị Binh chủng Đặc công đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan; các đồng chí nguyên là chỉ huy Đoàn A381 đã nghỉ hưu xác minh làm rõ trận chiến đấu ngày 12-11-1982 và quá trình công tác từ tháng 3-1980 đến trước khi hy sinh tháng 11-1982 của liệt sĩ Nguyễn Kim Thành.

Tuy nhiên, Cục Chính trị Binh chủng Đặc công đề nghị ông Nguyễn Đình Dy (đại diện cho gia đình liệt sĩ Thành) cung cấp thêm cho đơn vị một số nội dung sau: Tài liệu có liên quan đến việc đề nghị tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân của Quân khu 4 sau khi liệt sĩ Thành hy sinh như trong đơn ông trình bày. Cơ quan, đơn vị nào xét truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba và đề nghị tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân cho liệt sĩ Thành (năm 2015) như trong đơn ông trình bày.

Trong thời gian sớm nhất, Cục Chính trị Binh chủng Đặc công sẽ hoàn chỉnh nội dung xác minh thành tích công tác của đồng chí Nguyễn Kim Thành để trả lời Báo Quân đội nhân dân và ông Nguyễn Đình Dy theo quy định.

QĐND