"Phần mềm do Bộ Tổng Tham mưu cung cấp cho toàn quân trích xuất, khai thác phục vụ nhiệm vụ giải quyết chính sách tồn đọng sau chiến tranh và được Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu thường xuyên cập nhật. Năm 2017, khi tra cứu, giải mã phần mềm, do không có thông tin về d6, e88, f308 mà chỉ có thông tin c12, d6, e88, f308 nên Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã cung cấp cho ông Lê Minh Dục thông tin như phản ánh.

Nhận được công văn của Báo Quân đội nhân dân, Cục Chính trị tiếp tục giải mã, kết quả tra cứu, giải mã về ký hiệu, phiên hiệu đơn vị d6, e88, f308, Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã gửi nội dung thông tin trích lục cho ông Lê Minh Dục".

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã gửi công văn phúc đáp để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc.

QĐND