Tháng 12-1984, tôi đã được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhưng chưa được tặng huân, huy chương. Nay tôi đề nghị được tặng huân, huy chương có được không? Bằng khen tôi không may làm mất, tôi muốn được cấp lại có được không?”.

Về trường hợp của ông Nguyễn Tiên Sinh, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) trả lời như sau: Hiện nay, việc xét tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang đối với quân nhân, công nhân quốc phòng, công chức, viên chức quốc phòng thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013, cụ thể: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến liên tục từ 20 năm trở lên; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến liên tục từ 15 năm đến dưới 20 năm; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến liên tục từ 10 năm đến dưới 15 năm. Đối chiếu với tiêu chuẩn nêu trên, ông chưa đủ điều kiện về thời gian công tác trong quân đội để được xét tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang.

Về việc khen thưởng thành tích làm nhiệm vụ ở biên giới phía Bắc, việc xét khen thưởng cho các cá nhân có thời gian làm nhiệm vụ tại tuyến 1 biên giới phía Bắc thực hiện theo Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22-1-2015 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đối tượng xét khen thưởng là quân nhân, công nhân viên quốc phòng có thời gian phục vụ trong quân đội từ 5 năm trở lên, trong đó có 3 năm làm nhiệm vụ ở tuyến ở biên giới phía Bắc, hoàn thành nhiệm vụ, không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì được tặng thưởng Huân chương Chiến công. Theo trình bày, ông có 4 năm 6 tháng công tác trong quân đội nên chưa đủ điều kiện về thời gian công tác để được xét khen thưởng.

Về việc đề nghị cấp lại bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Việc cấp lại bằng của các hình thức khen thưởng được thực hiện bằng cách phục chế lại mẫu bằng cũ, sử dụng con dấu tại thời điểm tập thể, cá nhân được khen thưởng. Tuy nhiên, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ về quản lý, sử dụng con dấu quy định: "Nghiêm cấm sử dụng con dấu hết giá trị sử dụng". Vì vậy, việc cấp lại bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (năm 1984) không có cơ sở để thực hiện.

HÀ PHƯƠNG