“Ngày 24-4-2020, UBND TP Hạ Long ra Công văn số 3394/UBND-TCNV về việc chi trả phụ cấp cho thôn, khu đội trưởng theo Luật Dân quân tự vệ (DQTV) và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó yêu cầu UBND các xã, phường chi trả phụ cấp cho thôn, khu đội trưởng đúng Luật DQTV. Thế nhưng ngày 5-5-2020, UBND TP Hạ Long lại ra Công văn số 3767/UBND-TCKH chỉ đạo UBND các phường, xã chi trả chế độ cho thôn, khu đội trưởng theo Nghị quyết số 207/2019 của HĐND tỉnh, trong đó viện dẫn khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, thôn, khu đội trưởng được hưởng phụ cấp từ 300.000 đến 400.000 đồng/tháng. Chúng tôi được biết, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP chưa bãi bỏ Điều 17 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5-1-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật DQTV. Theo đó, thôn, khu đội trưởng được hưởng chế độ phụ cấp hằng tháng tối thiểu bằng 0,5 mức lương cơ sở và chi trả theo tháng. Chúng tôi rất thắc mắc tại sao lại không có sự thống nhất trong văn bản chỉ đạo của UBND TP Hạ Long trong vòng chưa đầy nửa tháng”.

Báo Quân đội nhân dân chuyển ý kiến trên tới UBND TP Hạ Long xem xét, trả lời và có hồi âm bằng văn bản để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc. Thông tin xin gửi về Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; ĐT: 0243.7473063, 069.554443; email: bandocbqd@gmail.com.

QĐND