Theo ông Minh, mới đây, một cán bộ tòa án lại khuyên ông nên rút đơn. Việc để lâu không được giải quyết dẫn đến các đồng thừa kế khác chiếm dụng xây nhà bất hợp pháp trên đất thừa kế. Ông Nguyễn Huy Minh hỏi thời hạn giải quyết vụ án dân sự là bao lâu?

Vụ việc của ông Minh là tranh chấp về thừa kế tài sản, thuộc quy định tại Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự. Tại điểm a Khoản 1 Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định về thời hạn chuẩn bị xét xử như sau: “Đối với các vụ án quy định tại Điều 26 của bộ luật này thì thời hạn là 4 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án”; “Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì chánh án tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 2 tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này”. Như vậy, pháp luật quy định tổng thời hạn chuẩn bị xét xử có thể lên đến 6 tháng. Tuy nhiên, ông Minh phải tính thời hạn chuẩn bị xét xử kể từ thời điểm tòa án thụ lý vụ án chứ không thể tính từ thời điểm ông nộp đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết vụ án. Đơn của ông Minh không nêu rõ thời điểm tòa ra thông báo thụ lý vụ án là thời điểm nào, có bằng văn bản không. Nếu có thông báo thụ lý bằng văn bản, ông có thể đối chiếu với quy định pháp luật trên để đề nghị xét xử, bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

HÀ PHƯƠNG