Để thực tốt việc cấp phát thẻ BHYT, cần sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa đơn vị các cấp với BHXH Bộ Quốc phòng.

Đồng chí Lê Văn Hưng công tác tại Quân khu 1 hỏi: Trình tự cấp thẻ bảo BHYT đối với quân nhân được quy định như thế nào?

Trả lời: Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC giữa Bộ Quốc phòng-Bộ Y tế- Bộ Tài chính, quy định trình tự, thủ tục cấp thẻ BHYT đối với quân nhân như sau:

- Quý IV hằng năm, cá nhân lần đầu tham gia BHYT lập tờ khai hoặc tờ khai thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, gửi đơn vị quản lý trực tiếp.

-Trong thời hạn 5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được tờ khai hợp lệ), đơn vị quản lý trực tiếp kiểm tra tính hợp pháp, chính xác để tổng hợp, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT, gửi đơn vị cấp trên đến cấp trung đoàn (tương đương).

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định), đơn vị cấp sư đoàn (tương đương) tổng hợp, gửi BHXH Bộ Quốc phòng.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định), BHXH Bộ Quốc phòng phải cấp thẻ BHYT và chuyển về đơn vị.

    Đồng chí Lê Xuân Quảng công tác tại Bộ tư lệnh Vùng 2, Quân chủng Hải quân, hỏi: Cấp thẻ BHYT đối với quân nhân khi không thực hiện theo trình tự cấp thẻ, được quy định như thế nào?

Trả lời: Khoản 4 Điều 4 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC quy định cấp thẻ BHYT của quân nhân trong một số trường hợp như sau:

- Trường hợp từ đơn vị chưa thực hiện BHYT đến đơn vị đang thực hiện BHYT: Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị hướng dẫn kê khai, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT, báo cáo đơn vị cấp trên trực tiếp đến sư đoàn (tương đương) tổng hợp, để gửi đề nghị BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ. Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày quyết định điều động, thuyên chuyển có hiệu lực.

- Trường hợp tham gia BHYT thuộc nhóm khác chuyển sang quân nhân: Ngay sau khi tiếp nhận, đơn vị hướng dẫn kê khai, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT, gửi đơn vị cấp trên trực tiếp đến sư đoàn (tương đương) tổng hợp để gửi BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ (kèm theo thẻ BHYT đã được cấp). Thẻ BHYT mới có thời hạn sử dụng từ ngày quyết định tuyển dụng, điều động có hiệu lực.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp về nội dung trên, xin gửi về: Phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo QĐND, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.696.514; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn