Trả lời: Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. So với hướng dẫn tại Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP thì Nghị quyết 02 không còn quy định: “Không được xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với các tội phạm mà dư luận xã hội lên án”. Cụ  thể, tại Điều 3, Nghị quyết 02 hướng dẫn các trường hợp người phạm tội sẽ không được tòa án áp dụng cho hưởng án treo, bao gồm:

1 - Người phạm tội là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

2 - Người thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng đề nghị truy nã.

3 - Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách; người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội phạm khác thực hiện trước khi được hưởng án treo.

4 - Người phạm tội bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi.

5 - Người phạm tội nhiều lần, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi.

6 - Người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 1-7-2018 và thay thế Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP ngày 6-11-2013.

QĐND