Xuất phát từ nỗi trăn trở đó, trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình “Tiết kiệm chi tiêu vì ngày mai lập nghiệp” với hình thức hằng tháng, mỗi hạ sĩ quan, chiến sĩ tự nguyện tiết kiệm tối thiểu 200.000 đồng từ tiền phụ cấp. Số tiền này được đội ngũ cán bộ Đoàn tổng hợp và chuyển đến tài chính tiểu đoàn, gửi tiết kiệm ngân hàng. Khi xuất ngũ, tổng số tiền gửi tiết kiệm và tiền lãi được rút về, trao cho quân nhân xuất ngũ. Số tiền tiết kiệm đó được mỗi người sử dụng với những mục đích khác nhau, ví như có thể dùng để học nghề hay mua một số vật dụng tặng gia đình; cũng có thể là đầu tư, góp vốn phát triển kinh tế... Ngoài ra, trong quá trình học tập, rèn luyện, công tác tại đơn vị, lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên gặp gỡ, động viên, giáo dục định hướng nghề nghiệp cho chiến sĩ trước khi xuất ngũ. Trước mỗi đợt xuất ngũ, đơn vị đều mời cán bộ, giáo viên các trường trung cấp nghề trên địa bàn trực tiếp gặp gỡ, tư vấn và hướng nghiệp cho bộ đội.

HÀ HỮU TÂN (Hòm thư 5NK 3039 Đô Lương, Nghệ An)