Miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, gia đình không thấy ông Thơ trở về, cũng không thấy đơn vị báo tử về địa phương và gia đình. Danh sách liệt sĩ của xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đều không có tên liệt sĩ Trần Gia Thơ. Vừa qua, gia đình tìm được mộ phần của ông Trần Gia Thơ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đại Mạch (Đông Anh, Hà Nội), trên bia mộ ghi: “Liệt sĩ Trần Gia Thơ, quê quán: Nam Đàn, Nghệ An”.

Tìm hiểu sự việc, được biết, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 420/CT-CS ngày 13-11-2017 chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành tra cứu hồ sơ điện tử về quân nhân hy sinh, từ trần, mất tin, mất tích trong chiến tranh do Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) cung cấp; đồng thời phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An và Ban CHQS huyện Nam Đàn tiến hành rà soát, tìm kiếm các hồ sơ, tài liệu có liên quan nhưng chưa thấy thông tin về liệt sĩ Trần Gia Thơ như gia đình cung cấp. Vì vậy, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã trả lời gia đình không đủ căn cứ và cơ sở pháp lý để cung cấp thông tin phần mộ liệt sĩ Trần Gia Thơ. Hiện nay, Phòng Chính trị đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ban CHQS huyện Đông Anh xác minh, tìm kiếm thông tin liệt sĩ Trần Gia Thơ.

Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị cũng đã có Công văn số 4200/CS-TBLS ngày 21-12-2017 cho biết, theo quy định tại Nghị định 31/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ, quy định đối với những trường hợp đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu, hy sinh có phần mộ trong nghĩa trang liệt sĩ, đủ điều kiện báo tử liệt sĩ. Công văn cũng hướng dẫn ông liên hệ với Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội (là cơ quan quản lý nghĩa trang của TP Hà Nội) để được xem xét. Nếu đủ điều kiện, Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội cấp giấy xác nhận phần mộ an táng trong nghĩa trang liệt sĩ, làm căn cứ đề nghị giải quyết chế độ chính sách.

Như vậy, công việc cần làm hiện nay là ông cần liên hệ với Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội để đề nghị xem xét, giải quyết.

HÀ PHƯƠNG