Mẹ chồng chị Loan sinh được 4 người con trai, trong đó có 2 người con liệt sĩ (chồng chị (con thứ hai) và một người em chồng (là con thứ ba, chưa có vợ). Khi mẹ chồng chị được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng thì cả hai người con trai và một người con dâu của cụ đều đã mất, chỉ còn lại mình chị. Hiện nay, người thờ cúng liệt sĩ chưa có vợ con là cháu của Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Vì vậy, chị Loan muốn biết ai là người có quyền được nhận tiền trợ cấp một lần và hiện vật khen thưởng của Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo quy định tại Khoản 5, Điều 4, Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTB&XH của Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đối với bà mẹ được truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng thì khoản tiền một lần và hiện vật khen thưởng được trao cho người chồng; nếu người chồng đã từ trần thì trao cho con hoặc vợ liệt sĩ thường xuyên giữ trách nhiệm thờ cúng bà mẹ; trường hợp bà mẹ không còn chồng, con thì trao cho người thân gần nhất chịu trách nhiệm thờ cúng, chăm sóc phần mộ của bà mẹ, theo đề nghị bằng văn bản của chính quyền cấp xã nơi bà mẹ cư trú khi còn sống.

Theo Điểm d, Khoản 2, Điều 13, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15-5-2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm ra quyết định trợ cấp một lần đối với đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đơn của chị Nguyễn Thị Loan cho biết bố chồng chị-chồng của Bà mẹ Việt Nam anh hùng-đã từ trần từ lâu nhưng chị lại không nói rõ mình có thường xuyên giữ trách nhiệm thờ cúng mẹ chồng theo quy định nêu trên hay không? Do vậy, tòa soạn chưa có đủ cơ sở để trả lời cụ thể cho chị.

HÀ PHƯƠNG