Trả lời: Theo quy định tại Điều 32, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH), thì: Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành đang được hưởng chế độ ốm đau trước ngày 1-1-2016 và từ ngày 1-1-2016 vẫn đang hưởng trợ cấp ốm đau, thì được tiếp tục thực hiện chế độ ốm đau, không bị khống chế thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 26 của Luật BHXH. Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp mà có thời gian đóng BHXH dưới 15 năm, thì không điều chỉnh mức hưởng theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 28, Luật BHXH.

Đối chiếu với quy định trên, đồng chí không bị khống chế thời gian hưởng chế độ ốm đau theo thời gian đóng BHXH, mà được nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau tối đa là 180 ngày/1 năm, với mức hưởng 75%; sau đó, nếu đồng chí tiếp tục nghỉ việc thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức hưởng 45% mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước tháng nghỉ việc, để hưởng chế độ ốm đau.

*Anh Trần Đình Mạnh ở TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, hỏi: Tôi làm nghề khai thác than thuộc danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc là 8 năm 6 tháng. Tôi bị ốm nằm viện điều trị 60 ngày liên tục, trong đó có 51 ngày làm việc, 8 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ lễ, nhưng công ty chỉ tính thời gian hưởng chế độ ốm đau của tôi là 40 ngày có đúng không?

Trả lời: Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 26, Luật BHXH năm 2014, thì: Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Y tế ban hành, hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày, nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.

Như vậy, theo nội dung anh trình bày, thì cơ quan nhân sự của công ty tính thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với anh trong 40 ngày là đúng theo quy định.

* Chị Hà Thị Thắm, ở huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, hỏi: Tôi tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 10-2014 đến nay, vừa qua tôi bị ốm, nhưng không được hưởng chế độ từ quỹ BHXH, vì sao?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Luật BHXH năm 2014, thì: Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng hai chế độ, đó là chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Người tham gia BHXH tự nguyện chỉ đóng BHXH vào hai quỹ đó không thuộc đối tượng đóng BHXH vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau và thai sản. Vì vậy, trong trường hợp chị tham gia BHXH tự nguyện, thì không thuộc đối tượng được hưởng chế độ ốm đau.

Mọi thông tin, ý kiến cần giải đáp, xin gửi về Phòng Biên tập Công tác Đảng, công tác chính trị, Báo Quân đội nhân dân, số 7, Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.696.514; 024.37478610; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn