Bình Dương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh năm 2018
go top