Bản tin ngày 23-7-2018
Bản tin ngày 23-7-2018
Viettel
Ngày 23 tháng 7 năm 2018
Tây Bắc Bộ23-32 0C
Đông Bắc Bộ23-31 0C
Thủ đô Hà Nội24-32 0C
Tây Nguyên20-29 0C
TP Hồ Chí Minh25-30 0C
Nam Bộ23-32 0C
go top