Nhà lãnh đạo, người đại biểu giản dị, gần gũi, trách nhiệm cao
Nhà lãnh đạo, người đại biểu giản dị, gần gũi, trách nhiệm cao
Viettel
Ngày 24 tháng 9 năm 2018
Tây Bắc Bộ22-30 0C
Đông Bắc Bộ23-30 0C
Thủ đô Hà Nội23-30 0C
Tây Nguyên21-31 0C
TP Hồ Chí Minh23-32 0C
Nam Bộ23-32 0C
go top