leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
del
Thông tin tác giả

Chỉ đạo thực hiện: Đại tá NGÔ ANH THU, Phó tổng biên tập

Tổ chức thực hiện: Đại tá NGUYỄN VĂN MINH

Trình bày, đồ họa: VĂN PHONG - MINH NGỌC, HỒNG THÚY, THU HẰNG

Ảnh: Tư liệu, TTXVN