leftcenterrightdel
 Nguồn: Tổng cục Thống kê.
del
Thông tin tác giả

Chỉ đạo thực hiện: Đại tá NGÔ ANH THU, Phó tổng biên tập

Tổ chức thực hiện: Đại tá NGUYỄN VĂN MINH

Nội dung: VĂN PHONG

Đồ họa:  MINH NGỌC