leftcenterrightdel
 
del
Thông tin tác giả

Tổ chức thực hiện: NGUYỄN VĂN MINH

Nội dung: VĂN MINH - VĂN PHONG

Ảnh: TRỌNG HẢI - TTXVN 

Kỹ thuật, đồ họa: LAM ANH