leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Tổ chức thực hiện: NGUYỄN VĂN MINH - TRỊNH VĂN DŨNG-NGUYỄN THU HÙNG

Nội dung: Báo quân đội nhân dân điện tử

Ảnh: Daihoidang.vn, Vietnamplus.vn

Kỹ thuật, đồ họa: TRUNG THÀNH - MAI HƯƠNG