Trước nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện đe dọa sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị đầu tư thêm trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm nguyên tắc một chiều; phân biệt phòng sạch, phòng bẩn, đặc biệt là tại khu phẫu thuật, thủ thuật; xử lý, hấp sấy dụng cụ... Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường vệ sinh tay, bảo đảm việc vệ sinh tay của thầy thuốc, nhân viên y tế, học sinh, sinh viên thực tập; có đủ phương tiện và hướng dẫn cho người bệnh và người nhà người bệnh thực hiện vệ sinh tay. Cùng với đó, các cơ sở tăng cường giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện, có biện pháp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

AN AN