Trên thế giới, hiếm có quốc gia nào mà ngày chiến thắng lại được ghi vào trong luật (hoặc bộ luật) lao động là ngày mà cán bộ công chức, viên chức và người lao động được nghỉ lễ, hưởng nguyên lương như ở Việt Nam. Bởi lẽ, để có được ngày chiến thắng 30-4-1975, đất nước ta đã phải vượt qua muôn vàn gian lao, thử thách. Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, biết bao cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ đã hy sinh xương máu, đổ rất nhiều nước mắt và mồ hôi …

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển mới với thời cơ mới, vận hội mới, nhưng vẫn còn không ít thách thức, nguy cơ. Tự hào ngày chiến thắng của dân tộc, chúng ta càng phải  hành động quyết liệt để bảo vệ thành quả cách mạng. Kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững.  

PHÚ QUÝ