Có thể thấy, việc kế thừa, tiếp nối thực hiện khâu đột phá này ở tầm cao hơn, góp phần tạo nền tảng quan trọng để Thủ đô phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Bằng quyết tâm đó, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố đã, đang cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực, khả thi để đào tạo những chủ nhân tương của thành phố.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: lyluanchinhtri.vn 

Nhiều trường đã tích cực đổi mới, tiệm cận với xu hướng phát triển trên thế giới, như: Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân (quận Thanh Xuân) được Tổ chức Khảo thí và Giáo dục quốc tế Cambridge công nhận là trường thành viên. Tạo tiền đề để thành phố sẽ có thêm nhiều ngôi trường như thế, để học sinh được tiếp cận với các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, có ưu thế phát triển ngoại ngữ, tin học…

Ngoài ra, các nhà trường đã bước đầu đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, xây dựng trường trở thành trung tâm nghiên cứu - ứng dụng - chuyển giao khoa học và công nghệ; trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo có uy tín trong khu vực, quốc tế.

Cùng với đó, giáo dục nghề nghiệp cũng có bước phát triển đột phá. Trung bình mỗi năm, các trường nghề tuyển sinh, đào tạo cho hơn 202.000 lượt người, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hiện tại, Hà Nội có 70,2% số lao động trong độ tuổi đã qua đào tạo. Hà Nội dẫn đầu trong nhiều kỳ thi, hội thi tay nghề cấp quốc gia, quốc tế.

Với sứ mệnh và trách nhiệm trong việc đào tạo nên những thế hệ học sinh Thủ đô là chủ nhân tương lai của thành phố thông minh, việc đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo là một đòi hỏi tất yếu. Có thể nói, nếu triển khai nhiệm vụ này càng sớm và đồng bộ, càng tạo nền tảng vững chắc cho Thủ đô phát triển toàn diện, bền vững.

Tuy nhiên, cần hiểu nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn nhân lực đạt mức độ cao cả về phẩm chất đạo đức, năng lực tác nghiệp và có thể lực tốt. Do đó, bên cạnh những hoạt động nhằm nâng cao “văn” thì cần chú trọng vào những kế hoạch bồi dưỡng “thể” và “mỹ”.

Đây là những nhiệm vụ khó, song khi tất cả cùng chung sức, đồng lòng thực hiện, Hà Nội sẽ có bước phát triển đột phá về chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng quan trọng thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Thủ đô phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

CHÍNH MINH (Ba Đình, Hà Nội)