Cây xanh không chỉ tạo bóng mát, lọc không khí, tạo dựng cảnh quan trong trường học mà còn là không gian học tập, sinh hoạt văn hóa của học sinh. Để trồng một cây xanh không phải chuyện một sớm một chiều, bởi vậy không nên chặt bỏ cây xanh trong các trường học một cách ồ ạt khi chưa có sự đánh giá, nghiên cứu kỹ lưỡng. 

Theo tôi, để hài hòa giữa việc bảo đảm an toàn cho học sinh với duy trì tốt cảnh quan, môi trường sinh thái, các nhà trường cần tham vấn các cơ quan chức năng để có biện pháp chăm sóc, quản lý cây chu đáo, chặt chẽ; tiến hành kiểm tra, cắt tỉa cây thường xuyên, tránh trường hợp tổ chức chặt hạ đại trà. Để bảo đảm an toàn, phải chú ý việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn cây bị đổ gãy, nhất là trong mùa mưa bão. Trường hợp cây bị mục rỗng, già yếu thì nên chặt bỏ và trồng cây khác thay thế. Mặt khác, cũng cần quan tâm giáo dục các em học sinh ý thức bảo vệ môi trường sinh thái và ý thức tự bảo vệ bản thân.

Yêu và bảo vệ thiên nhiên là một phần của bài học giáo dục làm người. Bởi vậy, hãy đối xử hài hòa với thiên nhiên, nhưng đồng thời vẫn bảo đảm được sự an toàn cho học sinh và giữ gìn cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp...

CHÍNH MINH (Võ Văn Tần, TP Hồ Chí Minh)