Hoan hô Quốc hội đã thể hiện đúng nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước bầu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại nhiều dấu ấn lớn, được nhân dân cả nước tin tưởng, đặc biệt là trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Bí thư giữ chức vụ Chủ tịch nước sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia trong quá trình mở rộng quan hệ ngoại giao. Khi người đứng đầu Đảng cũng là người đứng đầu Nhà nước thì công tác lãnh đạo phát triển đất nước về kinh tế - xã hội nói chung sẽ thuận lợi hơn trong tình hình mới. 

HÀ THANH PHÚC

(Phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội)