Đây là kỳ họp giữa năm 2018, năm bản lề của nhiệm kỳ Quốc hội 2016-2021. Theo chương trình, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 20 ngày. Trong đó, dự kiến sẽ có 15 phiên họp được tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước trực tiếp theo dõi (chiếm khoảng 40% thời lượng của kỳ họp).

Được trực tiếp theo dõi kỳ họp, chúng tôi muốn được góp ý, kiến nghị trực tiếp gửi đến kỳ họp, tiếp sức cho các đại biểu. Để tổng hợp các ý kiến, kiến nghị này, Đoàn Thư ký Kỳ họp và Văn phòng Quốc hội nên thiết lập một đường dây “nóng”, một địa chỉ thư điện tử “nóng” và tổ chức trực chặt chẽ, nhất là thời gian Quốc hội họp có truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Cử tri chúng tôi hy vọng, các dự án Luật mà Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp này sẽ thể hiện được tâm tư và nguyện vọng của đông đảo cử tri trong cả nước, mang tính khả thi cao, tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của đất nước.

 ĐÀO THỊ LINH

(85 tuổi, Hải Phòng)