Không phải bây giờ gian lận trong thi cử mới xảy ra mà căn bệnh này đã có từ rất lâu. Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này có nhiều, trong đó có nguyên nhân đầu tiên từ căn bệnh thành tích. Nhiều bậc cha mẹ quá quan tâm đến điểm số của con để đánh giá năng lực con mình, gây cho con áp lực lớn về điểm số. Các địa phương, cơ quan lại dùng con số thi đậu, con số học sinh giỏi… để đánh giá cơ quan, cán bộ, để báo cáo lên cấp trên lấy thành tích…   

Nguyên nhân thứ hai là tiêu cực do thói vụ lợi, đổi chác bán mua theo đúng nghĩa đen của nó. Để đổi lấy sự đỗ đậu, được tuyển chọn… nhiều người sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn để mua chuộc người coi thi, chấm điểm. Môi giới gian lận sẽ có lợi ích vật chất, ắt sẽ hình thành thị trường ngầm gian lận thi cử.   

Còn nhiều nguyên nhân khác nữa như việc tổ chức thi còn có “kẽ hở”, chế tài xử phạt chưa nghiêm…

Xóa tận gốc căn bệnh gian lận trong thi cử rất khó và phức tạp, nhưng chúng ta có thể làm từng bước để hạn chế sự lây lan và tái phát của căn bệnh này bằng các giải pháp cương quyết và đồng bộ, gắn liền với việc đổi mới, cải cách thi cử. Trong đó cần xây dựng quy chế giám sát chặt chẽ, khách quan, minh bạch đối với tất cả khâu của các kỳ thi; hoàn thiện quy trình kỹ thuật xử lý bài thi, chấm thi và xử lý đến cùng, đúng người đúng việc, không có vùng cấm khi phát hiện sai phạm.

THÚY HẠNH

(Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)