UBKT Trung ương cũng đã  xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Hảo, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri Thức và nhiều cán bộ có sai phạm khác.

Là người đã từng đi qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc, được chứng kiến nhiều người đã từng lập công trong chiến đấu, nhưng trong hòa bình lại bị ngã bởi “viên đạn bọc đường”, tôi rất đau lòng trước một số đồng chí của mình bị kỷ luật, nhưng lại vững tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng sau những lần thi hành kỷ luật đó.

Chúng ta hãy hình dung ra một cánh rừng bạt ngàn, có một số cây bị sâu bệnh, nếu biện pháp chữa bệnh cho từng cây đó không đạt hiệu quả thì bắt buộc chúng ta phải chặt những cây đó đi để không lây lan sang cây khác. Chặt một vài cây để cứu cả một cánh rừng là việc nên làm. Chúng ta kỷ luật một vài cán bộ để giữ vững sự trong sạch của Đảng là điều rất cần thiết.

TRẦN TRUNG THỰC (92 tuổi, Hà Nội)