Để ngăn ngừa những sự việc đau lòng nói trên, các cơ quan chức năng của Nhà nước cần khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để xử lý thật nghiêm minh hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Cơ quan công an các địa phương cần tổ chức tiếp nhận kịp thời tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; khẩn trương xác minh, điều tra, truy tìm, bảo vệ nạn nhân. Tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.  

Các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường phát hiện các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; về các giải pháp để bảo vệ trẻ em và kỹ năng để các em tự bảo vệ.

MINH HẰNG

(Hải Phòng)