Khai mạc hội thảo, ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 là hết sức cần thiết nhằm bảo đảm tiếp tục duy trì vững chắc những thành tựu về bình đẳng giới đã đạt được trong thời gian qua cũng như để ứng phó tốt hơn với những thách thức trong giai đoạn tới. Phát biểu tại hội thảo, bà Elisa Fernandez, Trưởng văn phòng UN Women tại Việt Nam cho rằng bình đẳng giới không chỉ là quyền cơ bản của con người mà còn là nền tảng cần thiết cho một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, phát triển toàn diện và bền vững. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo chuẩn bị cho rà soát việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

TÚ ANH