UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3541/QĐ-UBND (ngày 7-7-2023) phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt điều chỉnh tăng theo 2 lộ trình là 6 tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Phương án điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt xây dựng với từng nhóm khách hàng sử dụng nước khác nhau.

Cụ thể, với nhóm hộ dân cư, trong 6 tháng cuối năm 2023, mức giá đối với 10m3 đầu tiên (hộ/tháng) được điều chỉnh từ 5.973 đồng/m3 tăng lên 7.500 đồng/m3; từ trên 10-20m3 là 8.800 đồng; từ trên 20-30m3 là 12.000 đồng; từ trên 30m3 là 24.000 đồng. Từ năm 2024 sẽ là 8.500 đồng/m3 đối với 10m3 đầu tiên; từ trên 10-20m3 là 9.900 đồng; từ trên 20-30m3 là 16.000 đồng; từ trên 30m3 là 27.000 đồng.

leftcenterrightdel
Vận hành hệ thống nước sạch. Ảnh minh họa: TTXVN

Riêng đối với hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức giá nước sạch áp dụng tại mức sử dụng nước sạch 10m3 vẫn được giữ nguyên theo mức giá cũ (Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND) là 5.973 đồng/m3.

Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp, phục vụ công cộng, trong 6 tháng cuối năm 2023, mức giá được điều chỉnh từ 9.955 đồng/m3 tăng lên thành 12.000 đồng/m3. Từ năm 2024 sẽ là 13.500 đồng/m3.

Đối với đơn vị hoạt động sản xuất vật chất, trong 6 tháng cuối năm 2023, mức giá được điều chỉnh từ 11.615 đồng/m3 tăng lên thành 15.000 đồng/m3. Từ năm 2024 sẽ là 16.000 đồng/m3.

Đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ, trong 6 tháng cuối năm 2023, mức giá được điều chỉnh từ 22.068 đồng/m3 tăng lên thành 27.000 đồng/m3; từ năm 2024 sẽ là 29.000 đồng/m3.

Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Phương án điều chỉnh giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Hà Nội

TT

Mục đích sử dụng nước

Giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt (đồng/m3)

Từ 1-7-2023

Từ 1-1-2024

 

Sinh hoạt các hộ dân cư

1.

Mức đến 10 m3 đầu tiên (hộ/tháng)

Hộ dân thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo

5.973

5.973

Các đối tượng hộ dân cư khác

7.500

8.500

2.

Từ trên 10-20 m3 (hộ/tháng)

8.800

9.900

3.

Từ trên 20-30 m3 (hộ/tháng)

12.000

16.000

4.

Trên 30m3 (hộ/tháng)

24.000

27.000

II

Cơ quan hành chính sự nghiệp

12.000

13.500

III

Đơn vị sự nghiệp, phục vụ công cộng

12.000

13.500

V

Hoạt động sản xuất vật chất

15.000

16.000

VI

Kinh doanh dịch vụ

27.000

29.000

 

HỒNG QUANG