CSGT yêu cầu CSGT 63 địa phương tăng cường lực lượng, trang thiết bị tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội; phòng ngừa và đấu tranh làm giảm tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông trong cả nước. 

Cục CSGT và CSGT các địa phương phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền về kế hoạch này, phối hợp với ngành giáo dục tổ chức tuyên truyền, giáo dục văn hóa và kỹ năng tham gia giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy qua các hoạt động ngoại khóa đầu năm học cho học sinh, sinh viên và công nhân viên chức ngành giáo dục... Kế hoạch được thực hiện từ 30-8 đến hết 30-9-2019.

AN QUỐC