leftcenterrightdel
 Một điểm "đen"  tiềm ẩn về tại nạn giao thông tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, thành phố đặt mục kéo giảm từ 5%-10% trên 3 mặt số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) so với năm 2021; giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Mặt khác, tập trung khắc phục, kéo giảm ùn tắc giao thông, giảm TNGT.

Thực hiện mục tiêu trên, thành phố triển khai đồng bộ một số giải pháp: Áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT vào các quy hoạch thành phố, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải.

Đồng thời, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; khai thác hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông hiện hữu; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; công tác bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm những điểm "đen", điểm tiềm ẩn TNGT, điểm nguy cơ ùn tắc giao thông; ngăn chặn phát sinh lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn chặn, xử lý lấn chiếm luồng tuyến hàng hải, đường thủy nội địa.

Thành phố đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong thành phố và liên tỉnh. Kết nối hệ thống cảng cạn, cảng thủy nội địa với hệ thống cảng biển, phát triển các hình thức trung chuyển hàng hóa giữa thành phố và các tỉnh lân cận.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT và phòng, chống dịch bệnh trong giao thông vận tải. Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, điều hành, tổ chức giao thông và hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT; phát huy hiệu quả của các nhóm phản ứng nhanh trong việc giải quyết các sự cố, các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông.

Tin, ảnh: PHÚC NGUYỄN