leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia trồng cây xanh sau lễ phát động.

Tại chương trình, các đơn vị đã ký kết thực hiện các công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp và ra mắt Tổ công tác phối hợp. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố hỗ trợ kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà tình thương và tặng phương tiện sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thành đoàn trao tặng cây xanh cho các địa phương. Ngay sau lễ phát động, đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên tham gia ra quân tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh các khu vực công cộng, trường học, địa bàn dân cư...

Chương trình nhằm tổ chức hiệu quả nội dung thực hiện các công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch và đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA