Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được thành lập vào tháng 8-2018 do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu. Dự kiến, vào ngày 24-6 này, Thủ tướng sẽ khai trương hệ thống e-Cabinet kết nối các thành viên Chính phủ, hướng tới chính phủ phi giấy tờ. Tới tháng 11-2019 sẽ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia, trước tiên sẽ chọn một số dịch vụ cần thiết nhất cho người dân làm trước như cấp đổi bằng lái xe. Trước đó, ngày 12-3-2019, Thủ tướng đã khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Tính đến ngày 12-6 đã có trên 42.000 văn bản gửi và hơn 130.000 văn bản nhận trên hệ thống này. Riêng việc chuyển từ hồ sơ giấy sang điện tử đã giúp tiết kiệm mỗi năm 1.200 tỷ đồng.

leftcenterrightdel

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác lưu ý: Các Bộ cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án cơ sở dữ liệu, như dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (Bộ Nội vụ), dữ liệu về doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an), dữ liệu về tài chính (Bộ Tài chính), dữ liệu về đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường), dữ liệu về bảo hiểm (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) và nghị định liên quan (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội). Tuy nhiên, việc xây dựng Chính phủ điện tử cũng gặp không ít khó khăn vướng mắc, trong đó khó nhất là việc định danh và xác thực điện tử trong khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa có. Tỷ lệ áp dụng văn bản có chữ ký số, gửi nhận điện tử còn chưa cao (Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội).

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ nhân dân là mục tiêu của Chính phủ điện tử. Vì thế tất cả các Bộ cơ quan phải làm nhanh, quyết liệt, hiệu quả trên yêu cầu phải có một nền tảng, thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng tương xứng. 10 cơ quan cấp bộ tham gia buổi làm việc phải là hình mẫu, Trung ương làm trước, địa phương làm sau. Những nhiệm vụ quá hạn, sắp tới hạn thì cần rà soát để làm quyết liệt. Tinh thần làm Chính phủ điện tử cũng phải nhanh như điện tử…

Tin, ảnh: NGỌC HÂN