5 năm qua, Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, các giá trị văn hóa của dân tộc; phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn được bảo tồn, giữ gìn và phát huy. Chất lượng giáo dục và đào tạo không ngừng nâng lên; hoạt động thể dục, thể thao phong phú. Thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới…

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 318/788 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 40,35%; lưu giữ 5.655 bộ cồng chiêng. Năm 2018, có 76,19% gia đình, 76,38% thôn, làng, tổ dân phố và 68,52% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 32,60% xã đạt chuẩn nông thôn mới và 100% các địa bàn trong tỉnh phủ sóng phát thanh, truyền hình.

Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW trong những năm tiếp theo. Đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy vai trò, nguồn lực của toàn xã hội để xây dựng, phát triển văn hóa. Đề cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN