Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thông tin tới hội nghị về kết quả thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của tỉnh. Theo đó, việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững. Kinh tế có mức tăng trưởng khá, cơ cấu có bước chuyển dịch tích cực, thích ứng dần với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

leftcenterrightdel

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị kết hợp với đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được tập trung chỉ đạo thường xuyên, liên tục và đạt kết quả tích cực. Đến năm 2023, toàn tỉnh có 710 cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 1.466 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

 
leftcenterrightdel

Đồng chí Phạm Minh Tấn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.  

Trong khuôn khổ hội nghị còn diễn ra lễ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; trao tặng bằng khen của Tỉnh ủy Đắk Lắk cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW cùng các tác giả có giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1 (2021-2023).

Ban giám khảo đã chọn ra 28 tác phẩm xuất sắc ở 3 lĩnh vực: Báo chí, văn học, nghệ thuật để trao thưởng bao gồm: 1 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 12 giải Khuyến khích; chọn gửi 11 tác phẩm tiêu biểu nhất dự thi giải thưởng cấp Trung ương.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Minh Tấn trao bằng khen của Tỉnh ủy Đắk Lắk tặng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh Đắk Lắk đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. Đồng thời chúc mừng các cá nhân, tập thể đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề ‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW. 

leftcenterrightdel
Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề ‘Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đội ngũ phóng viên báo chí, các văn nghệ sĩ cần chuyên tâm tích cực tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ưu tiên hướng tới phản ánh những hoạt động được triển khai ở vùng sâu, vùng xa của đồng bào dân tộc thiểu số; những mô hình hay, hiệu quả, các phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…tại các địa phương, đơn vị.

Tin, ảnh: LÊ HIẾU