Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường và thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2024 - 2025.

leftcenterrightdel
Lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ và người dân trên địa bàn huyện Gio Linh (Quảng Trị) thu gom rác tại bãi biển Cửa Việt. Ảnh: TTXVN 

Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2025 gồm các nhóm nội dung: Bảo tồn, quản lý bền vững đa dạng sinh học và nguồn tài nguyên thiên nhiên; xây dựng thành phố bền vững về môi trường hướng tới ASEAN xanh, sạch, đẹp; xây dựng cộng đồng có khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu vì một môi trường bền vững với sự tham gia tích cực của Chính phủ, cộng đồng, khu vực tư nhân và các đối tác quốc tế; thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ bền vững với việc áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, quản lý rác thải và sử dụng nhiên liệu hiệu quả; nâng cao năng lực của các bộ máy, cơ quan, tổ chức và người dân để thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu; truyền thông, nâng cao nhận thức; tăng cường hội nhập, hợp tác, thu hút nguồn lực; phát triển nguồn nhân lực.

Về tổ chức thực hiện, Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị  trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch hành động này có trách nhiệm: Chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Hợp tác quốc tế) định kỳ hàng năm, giữa kỳ và cuối kỳ theo yêu cầu; chỉ đạo lập dự toán kinh phí để thực hiện Kế hoạch và tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị mình, gửi Vụ Hợp tác quốc tế và Vụ Kế hoạch - Tài chính rà soát, tổng hợp trình Bộ trưởng phê duyệt, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phân bổ dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Đối với các hoạt động trong Kế hoạch triển khai trong năm 2024, các đơn vị được phân công thực hiện có trách nhiệm sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2024 được giao để tổ chức thực hiện.

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, định kỳ báo cáo và đề xuất Bộ trưởng xem xét, chỉ đạo nhằm bảo đảm Kế hoạch hành động được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; bám sát các mục tiêu 6 của Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 và những chương trình, đề án mà Bộ đang thực hiện; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động hợp tác ASEAN trong trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2025…

TẠ TUẤN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.