leftcenterrightdel

Chi trả lương hưu cho người hưởng. 

Căn cứ Điều 115 Luật BHXH số 58/2014/QH13; Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-BHXH ngày 31-1-2019 của BHXH Việt Nam, người đang hưởng lương hưu kê khai “Đơn đề nghị” (mẫu số 14-HSB) và gửi tới cơ quan BHXH nơi đang chi trả lương hưu theo 1 trong 3 cách sau:

Cách 1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan BHXH:

- Nộp trực tiếp cho bộ phận một cửa của cơ quan BHXH.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cách 2. Thực hiện thao tác trên ứng dụng VssID - BHXH số

Để thực hiện được cách này, cần phải có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH và đã cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị thông minh cá nhân (điện thoại di động).

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VssID.

Bước 2: Chọn: “Dịch vụ công”.

Bước 3: Chọn dịch vụ: “Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH”.

Bước 4: Điền thông tin về địa chỉ cư trú mới và ấn Gửi.

Cách 3. Thực hiện thao tác tại Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam

Để thực hiện được cách này, cũng cần phải có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH và đã cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID như cách 2.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản VssID - Bảo hiểm xã hội số của cá nhân người lao động theo đường link: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Bước 2: Chọn Kê khai hồ sơ.

Bước 3: Chọn thủ tục “Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng”.

Bước 4: Điền thông tin về nơi cư trú mới.

Bước 5: Nhập mã kiểm tra và chọn: “Xác nhận”. 

NGỌC ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.