Thành công của Đại hội thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và cấp ủy các địa phương; sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các cơ quan chức năng; sự hỗ trợ thiết thực của các Cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương trong công tác tuyên truyền, góp phần tích cực vào thành công chung của Đại hội.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII trao bằng khen tặng các đồng chí Ban chấp hành Trung ương Hội khóa VI không tái cử.   

Đảng đoàn, Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; cấp ủy, chính quyền các địa phương; các Cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Quân đội và các tỉnh, thành trong cả nước đã dành cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam sự quan tâm sâu sắc và những tình cảm đặc biệt; kịp thời định hướng, cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, hội viên, Cựu chiến binh, Cựu quân nhân trong cả nước tiếp tục phát huy, tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong môi trường và điều kiện mới, để luôn luôn là Bộ đội Cụ Hồ, mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự yêu mến của nhân dân./.

Trân trọng

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI CCB VIỆT NAM