Những cá thể động vật này được chăm sóc dinh dưỡng, phòng, điều trị bệnh, thực hiện các bước tập luyện phục hồi bản năng hoang dã cho những cá thể đã bị thuần hóa trong quá trình nuôi nhốt của người dân. Sau khi các cá thể đủ điều kiện tái thả, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật phối hợp với các đơn vị liên quan tái thả về rừng; đồng thời, cắt cử người theo dõi tình trạng thích nghi với môi trường sống của các động vật mới tái thả; tiến hành thu giữ để tiếp tục cứu hộ những cá thể chưa thích nghi được với môi trường rừng tự nhiên.

TTXVN