Phát biểu tại cuộc họp, ông Trương Đức Trí, Phó cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Biển và Hải đảo Việt Nam xây dựng 2 dự thảo thông tư gồm: Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do sự cố tràn dầu xảy ra trong vùng biển Việt Nam; Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo.

Trong đó, về Dự thảo Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo nhằm thay thế Thông tư số 40/2010/TT-BTNMT ngày 24-12-2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo. Cục đã lấy ý các bộ, ngành, đơn vị trực thuộc bộ và hoàn thiện đang trình xin ý kiến Ban cán sự Đảng bộ.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp. 

Về Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do sự cố tràn dầu xảy ra trong vùng biển Việt Nam đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân theo quy định. Các ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức đều thống nhất với sự cần thiết ban hành và nội dung của dự thảo Thông tư, các ý kiến góp ý, thẩm định, đều đã được nghiên cứu tiếp thu và giải trình cụ thể.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Cục Biển và Hải đảo Việt Nam trong việc xây dựng 2 dự thảo Thông tư và cho rằng việc xây dựng sẽ góp phần hoàn thiện các quy định về quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Đối với Dự thảo Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo, Thứ trưởng yêu cầu sau khi Dự thảo có ý kiến của Ban Cán sự Đảng Bộ, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cần khẩn trương tiếp thu hoàn thiện để trình lãnh đạo Bộ ban hành.

Đối với Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do sự cố tràn dầu xảy ra trong vùng biển Việt Nam, Thứ trưởng đề nghị đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam khẩn trương có văn bản xin ý kiến của Ban cán sự Đảng bộ và ý kiến một số đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan trực tiếp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ phù hợp.

Tin, ảnh: THÚY NHI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.