Tham gia lớp tập huấn có hơn 400 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, cán bộ công chức, cán bộ bán chuyên trách 18 xã, thị trấn của huyện.  

leftcenterrightdel

Đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang truyền đạt các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. 

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang truyền đạt các Chuyên đề về Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội của Trung ương và của tỉnh. Hội nghị tập huấn cũng dành nhiều thời gian trả lời, giải đáp các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án phát triển sản xuất.

Thông qua tập huấn, góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, xã, thôn, tổ dân phố về kiến thức quản lý, phương pháp xây dựng kế hoạch, lập dự án và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; đồng thời nghiên cứu tiếp thu các kiến thức cơ bản vận dụng vào thực tiễn ở cơ sở.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.  

Được biết, thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024, đối với nguồn vốn đầu tư huyện Mèo Vạc được giao hơn 58,6 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp được giao hơn 67,1 tỷ đồng; đến nay, Mèo Vạc đã triển khai thực hiện 7 công trình với số vốn giải ngân đạt đạt 13,99% kế hoạch. Thực hiện công tác giảm nghèo đa chiều giảm nghèo năm 2023, toàn huyện giảm 6,32% tỷ lệ hộ nghèo.

Tin, ảnh: HÀ LINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.